Eurofirma Ltd
LT EN RU RO
 
Apie mus
Mokesčiai
Įmonės
Pašalpos
Valstybinio draudimo numeris
Banko sąskaita
UTR numeris, CSCS kortelė
Bankrotas
Kitos paslaugos
Naujienos
Karjera

Bankrotas

Eurofirma Ltd nėra valstybinė įstaiga ar jos atstovė. Mūsų pildomas formas taip pat galite rasti oficialiose valstybinių įstaigų tinklalapiuose nemokamai arba už mažesnę kainą, tačiau jų pildymas dažnam sukelia nepatogumų. Eurofirmos profesionalūs ekspertai konsultuoja šiais klausimais ir padeda pagreitinti procesą.

Turite skolų, kurių negalite grąžinti (pvz. būsto paskola Lietuvoje, vartotojiška paskola ir kt. įsiskolinimai Didžiosios Britanijos bankams, žlugęs verslas ir pan.) ? – Yra sprendimas! LR Apeliacinis Teismas priėmė nutartis bylose dėl
ES teismų sprendimų paskelbti fiziniam asmeniui bankrotą automatiško pripažinimo ir vykdymo Lietuvoje. Tai reiškia, kad asmuo, bankrutavęs Didžiojoje Britanijoje, bus atleistas nuo skolų tiek Didžiojoje Britanijoje, tiek Lietuvoje. Mes galime Jums sutvarkyti visus juridinius formalumus dėl sėkmingo bankroto Didžiojoje Britanijoje paskelbimo. Pradėkite gyvenimą nuo švaraus puslapio!

Fizinio asmens bankrotas paskelbiamas teismui išdavus bankroto orderį. Tai gali ivykti dėl kelių priežasčių:

 • Jūs kreipiatės į teismą, nes negalite išmokėti savo skolų ir norite paskelbti bankrotą;
 • Jūsų kreditoriai (žmonės, kuriems Jūs esate skolingas/-a) kreipiasi dėl Jūsų bankroto paskelbimo, jei Jūsų skola siekia £750 ar daugiau;
 • Bankroto administratorius kreipiasi dėl Jūsų bankroto paskelbimo, jei Jūs nesilaikote Individualaus Savanoriško Susitarimo sąlygų.

KAS ATSITINKA PASKELBUS BANKROTĄ?

Kai teismas išleis bankroto orderį:

 • Jūs gausite bankroto orderio kopiją
 • Jūsų turtas gali būti panaudotas išmokėti skolas
 • Jūs turite laikytis bankroto apribojimų
 • Jūs būsite paskelbtas bankrutavusiu asmeniu bankroto registre

Po 12 mėnesių Jums nebus daugiau taikomi bankroto apribojimai ir Jūs būsite atleistas nuo skolų, nors turtas, kurį turėjote bankroto procedūros metu vis dar galės būti panaudotas išmokėti Jūsų skolas.

BANKROTO PASKELBIMAS

Mes suteiksime Jums profesionalią pagalbą pateikiant paraišką į teismą dėl bankroto orderio išdavimo.

INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA PATEIKTI

Jums reikia pateikti visą informaciją apie skolas, kreditorius, turtą ir pajamas.

INTERVIU SU BANKROTO ADMINISTRATORIUMI

Interviu gali būti atliktas susitikimo akis į akį metu arba telefonu. Interviu metu bankroto administratorius gali:

 • Patikrinti informaciją, kurią jis/ji turi apie Jūsų skolas ir turtą
 • Paprašyti pateikti daugiau informacijos apie Jus, pvz. pensiją arba santaupas
 • Paklausti kaip ir kodėl Jūs tapote nemokus/-i
 • Atsakyti į bet kuriuos Jūsų klausimus apie bankroto procedūrą

APRIBOJIMAI

Jei teismas Jums paskelbė bankrotą, Jums bus taikomi tam tikri bankroto apribojimai. Tai reiškia, kad Jūs:

 • Norėdamas pasiskolinti daugiau negu £500 turėsite skolintojui pranešti, kad Jums paskelbtas bankrotas
 • Negalėsite būti įmonės direktorius
 • Negalėsite įsteigti, valdyti ar vystyti įmonės be teismo leidimo
 • Negalėsite vystyti verslo kitu vardu nepranešęs verslo klientams ar partneriams, kad Jums paskelbtas bankrotas
 • Negalėsite dirbti bankroto administratoriumi

Apribojimų nesilaikymas yra kriminalinis nusikaltimas ir Jums gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė!

JŪSŲ TURTAS

Jūsų turtas bus parduotas išmokėti bankroto skolas. Jūs turite perduoti savo turtą bankroto administratoriui.

Turtas, kurį galite pasilikti:

 • Daiktai reikalingi darbui, pvz. įrankiai arba automobilis
 • Namų apyvokos daiktai, pvz. drabužiai, patalynė ar baldai

Vis dėlto Jūsų gali paprašyti perduoti ir šiuos daiktus jeigu jų kaina viršija pagrįsto pakaitalo kainą.

Banko sąskaitos

Jūs turite perduoti bankroto administratoriui banko korteles, čekių knygeles ar kreditines korteles, susijusias su bet kuriomis banko sąskaitomis, kuriomis Jūs negalėsite naudotis. Tai liečia ir banko sąskaitą, kuri buvo pereikvota bankroto paskelbimo dieną.

Jūsų banko sąskaitos bus užšaldytos, bet Jūsų turto administratorius gali leisti naudotis:

 • Pinigais, reikalingais išgyvenimui, pvz. maistui
 • Jūsų partnerio pinigų dalimi bendroje banko sąskaitoje

JŪSŲ NAMAI

Bankroto administratorius gali parduoti Jūsų namą, jei tai vienintelis būdas išmokėti bankroto skolas. Jums gali tekti atsisakyti:

 • Nuosavybės interesų Jūsų naudai – Jūsų dalis į namą po apsaugotų skolų (hipotekos) apmokėjimo
 • Namo nuosavybės teisės

Nuosavybės interesai ir nuosavybės teisė pereina bankroto administratoriui. Tai reiškia, kad Jūs negalėsite nuosavybės parduoti ar turėti pretenzijų dėl pinigų, gautų pardavus nuosavybę.

Bankroto apribojimo pranešimas patvirtinantis bankroto apribojimą bus pridėtas prie Jūsų nuosavybės įrašo Nekilnojamo turto registre.

Nuosavybės pardavimo sustabdymas

Jūs galite sustabdyti ar atidėti nuosavybės pardavimą, jei pvz.:

 • Nuosavybės intereso vertė yra mažesnė negu £1,000
 • Nuosavybės interesas ar nuosavybės teisė gali būti perduota kažkam kitam, pvz. partneriui/-ei
 • Jums reikia rasti kitą gyvenamąją vietą Jūsų vaikams ar partneriui/-ei – pardavimas gali būti atidėtas iki 1 metų

JŪSŲ PAJAMOS

Jūsų bankroto administratorius gali Jus įpareigoti atlikti mėnesinius mokėjimus iš Jūsų atliekamų pajamų – tik tuo atveju, jei Jūsų pajamos tai gali leisti.

Toks įpareigojimas gali tęstis iki 3 metų ir vadinamas Pajamų Mokėjimo Susitarimas.

Jei Jūs nesutinkate pasirašyti šio Susitarimo, bankroto administratorius gali kreiptis į teismą dėl orderio.

Kiek Jums teks mokėti?

Tai priklausys nuo įprastinių pragyvenimo išlaidų, tokių kaip maistas ir sąskaitos už komunalines paslaugas.

KADA BANKROTAS BAIGIASI?

Jūsų bankrotas ir apribojimai baigiasi kai Jūs atleidžiamas nuo įsipareigojimų. Dažniausiai tai yra 12 mėnesių nuo teismo orderio paskelbti Jums bankrotą datos, bet šis terminas gali būti ilgesnis, jei Jūs nebendradarbiausite su bankroto administratoriumi.

Atleidimas nuo įsipareigojimų dažniausiai yra automatinis – Jums nebus išsiųstas laiškas. Norėdamas/-a gauti įrodymą, Jūs galite:

 • Paprašyti bankroto administratoriaus išduoti patvirtinimo laišką
 • Kreiptis į teismą dėl Atleidimo Sertifikato

Bankroto registrai

Fizinių asmenų bankroto registro duomenys atnaujinami 3 mėnesių po atleidimo nuo įsipareigojimų laikotarpyje.

Jūs turėsite kreiptis į Nekilnijamo turto registrą, kad būtų panaikintas bankroto įrašas dėl bet kurių nuosavybių, kurias vis dar turėsite po atleidimo nuo įsipareigojimų.

KREDITO ISTORIJOS ĮRAŠAI

Jūsų bankroto įrašas liks kredito istorijos byloje 6 metus nuo bankroto paskelbimo dienos.

Po atleidimo nuo įsipareigojimų Jums gali tekti išsiųsti kredito reitingo agentūroms oficialaus atleidimo dokumento kopiją, jei praėjus 6 metams įrašas vis dar nebus panaikintas.

SKOLOS, DĖL KURIŲ ATLEIDIMAS NEGALIMAS

Kai Jūs būsite atleistas/-a nuo įsipareigojimų, Jums bus dovanotos dauguma, bet ne visos skolos, kurias turėjote bankroto paskelbimo metu.

Skolos, nuo kurių Jūs nebūsite atleistas/-a, yra:

 • Skolos, atsiradusios dėl sukčiavimo
 • Bet kurios skolos, atsiradusios dėl šeimos teisminio bylinėjimosi – nebent teismas nuspręstų kitaip
 • Nuostoliai už asmeninį sužalojimą – nebent teismas nuspręstų kitaip
 • Skolos, kurias pamiršote paminėti bankroto byloje

BANKROTO ORDERIO GALIOJIMAS LIETUVOJE

2012 m. balandžio 4 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjęs kasacinę bylą dėl Didžiojoje Britanijoje priimtos teismo nutarties, iškelti bankroto bylą fiziniam asmeniui, pripažinimo ir vykdymo Lietuvoje, konstatavo, kad toks sprendimas pripažįstamas automatiškai ir nedelsiant. 

 

Kontaktai:

Eurofirma Ltd

59 Devons Road, Londonas, E3 3DW
Tel.: 02073770777; 07917451203
Faks.: 02070180360
El. paštas: 
 
© 2005 - 2019 Eurofirma Ltd.Mokesčių susigražinimas UK
Sukurta M2 technologijos. Turinio valdymo sistema: OptimalSite
buhalterines paslaugos uab steigimas