Eurofirma Ltd
LT EN RU RO
 
Apie mus
Mokesčiai
Įmonės
LTD įmonės steigimas
Ribotos Atsakomybės Partnerystės (LLP) steigimas
Buhalterinės paslaugos
Pašalpos
Valstybinio draudimo numeris
Banko sąskaita
UTR numeris, CSCS kortelė
Bankrotas
Kitos paslaugos
Naujienos
Karjera

Ribotos Atsakomybės Partnerystės (LLP) steigimas

Eurofirma Ltd nėra valstybinė įstaiga ar jos atstovė. Mūsų pildomas formas taip pat galite rasti oficialiose valstybinių įstaigų tinklalapiuose nemokamai arba už mažesnę kainą, tačiau jų pildymas dažnam sukelia nepatogumų. Eurofirmos profesionalūs ekspertai konsultuoja šiais klausimais ir padeda pagreitinti procesą.

Registravus LLP Įmonių Registre, ji tampa juridiniu asmeniu skirtingu nuo savo narių. Dėl to LLP gali:

 • Sudaryti sutartis savo vardu
 • Paduoti ieškinį ir būti atsakovu savo vardu
 • Pirkti, parduoti ir nuomoti nekilnojamą turtą savo vardu

LLP yra hibridinė verslo teisinė forma tarp ribotos atsakomybės įmonės (LTD) ir paprastos partnerystės, siūlanti ribotą atsakomybę savo nariams, bet kartu išsaugodama partnerystės lankstumą ir paprastumą mokesčių prasme.

Verslo kūrimas naudojant LLP teisinę formą turi tokių privalumų:

RIBOTA ATSAKOMYBĖ

Narių atsakomybė apribota suma, kurią nariai sutinka padengti LLP uždarymo metu. Įstatymai nenurodo gairių dėl sumos dydžio.

NERIBOTAS TĘSTINUMAS

LLP nustoja egzistuoti tik jei ji formaliai uždaroma arba išbraukiama iš Įmonių Registro. LLP nariai gali išeiti iš partnerystės be priežasties, o LLP gali toliau tęsti veiklą.

VARDO APSAUGA

LLP įkūrimas, užtikrina, kad jokia kita LLP ar kompanija nebus įregistruota tokiu pačiu vardu.

REGULIUOJAMA STRUKTŪRA

LLP sutartis turi aiškiai parodyti valdžios išsidėstymą ir taisykles, kurioms LLP ir jos nariai turi paklusti. Sutartis nėra privaloma.

PRISIJUNGIMO PRIE LLP IR IŠ JOS IŠSTOJIMO LENGVUMAS

Nėra jokios baudos, jeigu verslas sustos funkcionuoti kaip LLP.

SKOLINIMOSI NUOSTATA

LLP yra leidžiama skolintis tiek fiksuotu, tiek lanksčiuoju skolos įkainiu priklausomai nuo jos turto. Juridinio asmens statuso neturintis verslas yra sustiprinamas per įkūrimo procedūrą. Registracija padidina turimą verslo patikimumą rinkoje.

STRUKTŪROS LANKSTUMAS

Sutartis ar konstitucija nėra būtina. Nėra pokyčio LLP narių apmokestinimo sistemoje, nes LLP nemoka pelno mokesčio per visą jos gyvavimą laikotarpį

KREDITO REITINGAS

LLP įkūrimas leidžia verslui įgyti kredito reitingą, kuris suteikia pasitikėjimo tiek klientams, tiek tiekėjams.

ĮDARBINIMAS

Profesionalioms firmoms, pasirinkusioms LLP veiklą, didelio rizikingumo, didelio kalibro partneriai yra patrauklūs, nes nėra jokio atgalinio poveikio ar neapdairumo pretenzijų kitiems partneriams.

TARPINĖ FORMA

Juridinio asmens statuso neturintis verslas, naudodamas LLP gali būti ribotos atsakomybės, nepakeičiant savo apmokestinimo ar reguliavimo sistemos.

REGISTRACIJOS REIKALAVIMAI

Didžiosios Britanijos LLP įkūrimui reikia šios informacijos bei dokumentų:

PAVADINIMAS turi būti rūpestingai parinktas ir negali būti jau egzistuojantis pavadinimas Įmonių Registre. Registras gali nepriimti pavadinimo, kuris yra toks pat kaip jau egzistuojantis rodyklėje arba, kuris yra įžeidžiantis ar yra įtrauktas į kriminalinių įžeidimų konstituciją (S26 Companies Act 1985).

Praktiškai neįmanoma pasakyti, ar pavadinimas yra tikrai saugus, kol nepateikiama registracija. Registracija yra baigta, kai yra išduodamas Įmonės Registracijos pažymėjimas. Įmonės Registracijos pažymėjimas yra kaip LLP gimimo liudijimas, kuris rodo pavadinimą, įsteigimo datą ir LLP registracijos numerį.

ĮGALIOJIMAI IR TAISYKLĖS – sutartis, paskirstanti valdžios išsidėstymą ir taisykles LLP narėms, yra rekomenduotina. Sutartis nėra privaloma ir nereikalaujama ją užpildyti Įmonių Registre. Susitarimas turėtų susidėti bent jau iš šių punktų:  

 • Kompanijos pavadinimas
 • Ar registruotas ofisas įkurtas  Anglijoje ar Velse, ar abiejuose
 • LLP veikla
 • Naujų narių paskyrimo būdas
 • Problematinių narių pašalinimo sistema
 • Sistema kaip tvarkyti reikalus su mirusiais nariais
 • Kaip yra grąžinamas įstatyminis kapitalas, kai LLP narys miršta ar palieka LLP
 • Kada ir kaip yra dalinamas pelnas
 • Kokia suma yra padengiama LLP uždarymo metu
 • Narių vardai įregistravimo metu
 • Didžiausias ir mažiausias narių skaičius
 • Sutarties pradžios data
 • Narių pareigų apibrėžimas
 • Detalios nuostatos išeinantiems nariams ir draudimai atsižvelgiant į prieškonkurencinį elgesį
 • Apsaugos ir pensijos
 • Įspėjimo nuostatos nariams
 • Susitikimų procedūra
 • Narių balsavimas

Neturint tokio susitarimo yra taikomos numatytos sąlygos, kurios gali būti netinkamos. Be rašytinio susitarimo gali kilti nesutarimai tarp narių,

KAPITALAS – Kiekviena LLP privalo turėti du akcininkus. Kiekvienas iš jų sutinka Į LLP įnešti sumą, kuri nustatyta pagal sutarties sąlygas. Šis įnašas nustato LLP partnerystės lygmenį. Nėra nustatytų sąlygų šiuo atžvilgiu ir tada, kai nėra susitarimo, nariai turės tai aptarti ir sutikti. Kapitalas dažniausiai bus išreikštas svarais sterlingais. Vis dėlto užsienio valiuta gali būti naudojama arba kelios valiutos, įskaitant Eurą. Nėra teisinių nurodymų, siūlančių įnešto kapitalo lygį. Kiekviena LLP privalo pati nuspręsti kokie yra jos finansiniai poreikiai ir išdėstyti šį paskirstymą tarp narių.  

PAREIGŪNAI – LLP valdymas yra narių, kurių turi būti bent du, atsakomybė. Pirmųjų narių detalės turi būti pateiktos Įmonių Registrui ir išdėstytos įstatyminėje formoje LLP2 kartu su bet kokiais vėlesniais pokyčiais. Nariai gali būti juridiniai asmenys ir reziduoti bet kur pasaulyje. Nariai yra ne tik LLP valdytojai, bet ir savininkai. 

ĮGALIOTI NARIAI – Įmonių Registrui privalo būti pateikt bent du įgaliotuosius narius. Šie du įgaliotieji nariai yra atsakingi už kompanijos įstatymų laikymąsi ir veikia tarsi kompanijos sekretorius. Jeigu LLP nepraneša Įmonių Registrui kurie nariai yra įgaliotieji, tada visi nariai yra laikomi įgaliotaisiais. Į įstatymų laikymąsi įeina auditorių paskyrimas, kurie yra viena iš pasirašančiųjų šalių ant ataskaitų, pateikiamų į Įmonių Registrą.   

REGISTRACIJOS BUVEINĖ – Kiekvienai Didžiosios Britanijos LLP reikalaujama turėti registracijos buveinę arba Anglijoje, arba Velse. Yra neįmanoma pakeisti iš vienos šalies į kitą, tačiau Anglija ir Velsas yra laikomi kaip ta pati šalis. LLP registracijos buveinė neturėtų būti maišoma su prekybos adresu(ais). 

 

 LTD vs LLP 

 

LTD

LLP

TAIKOMA TEISĖ

2006 m. Įmonių Aktas

2000 m. Ribotos Atsakomybės Partnerysčių Aktas

ATSAKOMYBĖ

Apribota suma, kuri nesumokėta už akcijas

Apribota suma, kurią nariai sutinka padengti LLP uždarymo metu

STEIGIMO DOKUMENTAI

Steigimo memorandumas ir įstatai suteikia teisę veikti ir formuoti įmonės taisykles – turi būti pristatyti į Įmonių Registrą.

 

STATUSAS

Suteikia atskirą teisinę asmenybę – gali turėti nekilnojamo turto, teistis, būti atsakovu teisme savo vardu

Suteikia atskirą teisinę asmenybę – gali turėti nekilnojamo turto, teistis, būti atsakovu teisme savo vardu

KAPITALAS

Minimalus įmonės akcinis kapitalas yra 1p ir uždaroje įmonėje gali būti išleista tik 1 akcija (privati įmonė, kurios atsakomybė apribota akcijomis). Akcijos gali būti skirstomos į skirtingas klases ir turėti skirtingą nominalią vertę su skirtingomis teisėmis

Nėra nuostatų dėl kapitalo. Kapitalas nėra skirstomas į akcijas

PELNAS

Gali mokėti algas ir dividendus iš galimų paskirstyti rezervų

Nariai gali išimti savo pelną, atsižvelgiant į sutarties sąlygas

KAPITALO IŠĖMIMAS

Dažniausiai nėra leidžiamas, bet kompanijos gali pirkti arba iškeisti savo akcijas

Priklauso nuo sutarties sąlygų

VALDYMAS

Privačiai kompanijai reikalingas tik vienas direktorius (du – viešajai kompanijai). Direktoriai neprivalo būti nariai. Direktoriai gali būti juridinis asmuo

Bent du akcininkai reikalingi, kurie atlinks valdymo funkciją. Nariai gali būti juridiniai asmenys.

ĮMONĖS SEKRETORIUS

reikalaujama turėti kompanijos sekretorių (viešosios kompanijos sekretorius privalo turėti teisę veikti)

Sekretorius nėra reikalingas. Įgaliotieji nariai atlieka įstyramų laikymosi funkciją

NARIAI

Kompanijos yra apribotos akcijomis arba garantijoms užtikrinti reikalaujama tik vieno nario. Viešajai arba neribotos atsakomybės kompanijai reikalaujama dviejų

Reikalaujama bent dviejų narių

SPRENDIMAI

Įmonių Aktas tiksliai nurodo, kad sprendimams reikalaujama daugumos balsų

LLP Aktas nustato, kad kartais sprendimams priimti reikia daugumos balsų, tačiau didžiausia dalis sprendimų priimama vienbalsiu sutikimu, nebent sutartis nurodo kitaip

SUSIRINKIMAI

Įmonių aktas nustato reikalavimus susirinkimams ir yra reikalaujamas metinis visuotinis susirinkimas (nors kai kurios privačios kompanijos pasirenka jo nerengti)

Nėra jokių taisyklių dėl susirinkimų

INVESTAVIMAS

Išoriniai investitoriai gali prisidėti prie akcinio kapitalo (ir turėti akcijų dalį netapus direktoriumi) arba paskolų

Išoriniai investitoriai gali prisidėti tik prie paskolinio kapitalo. Tik narys gali turėti akcijų dalį

SKOLINIMASIS

Paskolos lakštai ir fiksuotas arba lankstusis skolos įkainis

Taip pat

RAŠYTINĖS REZOLIUCIJOS

Nariai gali priimti rezoliuciją pasinaudojant rašytinėmis rezoliucijomis

Priklauso nuo narių susitarimo

ATSKLEIDIMAS

Ataskaitos turi būti pateiktos Įmonių Registrui. Metinė ataskaita, perspėjimas apie pasikeitusį direktorių/ sekretorių/ registracijos buveinę; nekilnojamo turto užstatas; ir kiti veiklos rezultatai

Ataskaitos turi būti pateiktos Įmonių Registrui. Metinė ataskaita, perspėjimas apie pasikeitusį direktorių/ sekretorių/ registracijos buveinę; nekilnojamo turto užstatas; ir kiti veiklos rezultatai

AUDITORIAI

Ne visada privalo turėti auditorių

Ne visada privalo turėti auditorių

MOKESČIAI

Taikomas pelno mokestis

Nariai yra apmokestinami kaip individualus asmuo. Nėra pelno mokesčio

REGISTRACIJA KAIP LABDAROS ĮSTAIGOS

Įmanoma kompanijai, kuri yra apribota garantijomis

Neįmanoma

 

Kontaktai:

Eurofirma Ltd

59 Devons Road, Londonas, E3 3DW
Tel.: 02073770777; 07917451203
Faks.: 02070180360
El. paštas: 
 
© 2005 - 2019 Eurofirma Ltd.Mokesčių susigražinimas UK
Sukurta M2 technologijos. Turinio valdymo sistema: OptimalSite
buhalterines paslaugos uab steigimas