Eurofirma Ltd
LT EN RU RO
 
Apie mus
Mokesčiai
Įmonės
Pašalpos
Vaikų pašalpos (Child benefit)
Mokesčių kreditas (Child and Working Tax Credit)
Pašalpa mažas pajamas gaunantiems asmenims (Income Support)
Būsto ir konsulinio mokesčio pašalpa (Housing and Council Tax Benefit)
Paraiška konsuliniam būstui gauti (Council Housing)
Motinystės pašalpa (Maternity Allowance)
Vienkartinė pašalpa gimus vaikui (Sure Start Maternity Grant)
Asmeninės Nepriklausomybės Išmoka (Personal Independence Payment)
Slaugytojo pašalpa (Carer's Allowance)
Darbo ir paramos pašalpa (ESA)
Pensijų kreditas (Pension Credit)
Valstybinės pensijos (State Pension)
Laidotuvių Išmoka (Funeral Payment)
Našlio (-ės) pašalpa (Bereavement Allowance)
Vienkartinė našlio (-ės) pašalpa (Bereavement Payment)
Našlio (-ės) tėvo pašalpa (Widowed Parent's Allowance)
Universalus Kreditas Nauja!
Valstybinio draudimo numeris
Banko sąskaita
UTR numeris, CSCS kortelė
Bankrotas
Kitos paslaugos
Naujienos
Karjera

Asmeninės Nepriklausomybės Išmoka (Personal Independence Payment)

Eurofirma Ltd nėra valstybinė įstaiga ar jos atstovė. Mūsų pildomas formas taip pat galite rasti oficialiose valstybinių įstaigų tinklalapiuose nemokamai arba už mažesnę kainą, tačiau jų pildymas dažnam sukelia nepatogumų. Eurofirmos profesionalūs ekspertai konsultuoja šiais klausimais ir padeda pagreitinti procesą.

Asmeninės nepriklausomybės išmoka (PIP) – tai nauja pašalpa, kuri įsigaliojo nuo 2013 m. balandžio mėn. ir pakeitė invalidumo pašalpą (DLA) skirtą darbingo amžiaus žmonėms (16–64 m.).

Pagrindinės nuostatos, numatančios naujos pašalpos įsteigimą, išdėstytos 2012 m. Gerovės reformos akte (sutrumpintai, Akte), o išsamiau tai paaiškinta nuostatų projektuose.

Kada įsigalios asmeninės nepriklausomybės išmoka?

2013 m. balandžio 8 d.

Nuo šios datos naujos paraiškos dėl asmeninės nepriklausomybės išmokos įsigalios didžiojoje Šiaurės Anglijos dalyje. Naujos paraiškos dėl invalidumo pašalpos darbingo amžiaus žmonėms šioje šalies dalyje priimamos nebebus.

2013 m. birželio 10 d.

Priklausomai nuo to, kaip bus įvertinti naujų paraiškų teikimo procesai, naujas paraiškas dėl asmeninės nepriklausomybės išmokos ketinama įvesti visoje JK.

2013 m. spalio 7 d.

Esamų pareiškėjų, teikiančių paraiškas dėl invalidumo pašalpos darbingo amžiaus žmonėms, perkėlimas bus taikomas šioms trims grupėms:   

 • žmonėms, kurių šiuo metu gaunamos invalidumo pašalpos mokėjimo terminas baigiasi;
 • pareiškėjams, pranešusiems apie pasikeitusias aplinkybes; arba
 • žmonėms, kuriems bus sukakę 16 metų.

Pareiškėjai, teikiantys paraiškas dėl invalidumo pašalpos, taip pat gali savo noru teikti paraiškas dėl asmeninės nepriklausomybės išmokos nuo šios datos, jei iki 2013 m. balandžio 8 d. jiems bus mažiau nei 65 metai.

2015 m. spalis

Prasidės DLA pareiškėjų, kuriems asmeninės nepriklausomybės išmoka turi būti skiriama ilgesnį arba neribotą laiką, perkėlimas.

2017 spalis

Iki šio mėnesio bus susisiekta su visais pareiškėjais, teikiančiais paraiškas dėl invalidumo pašalpos darbingo amžiaus žmonėms, ir pasiūlyta teikti paraiškas dėl asmeninės nepriklausomybės išmokos.

Kas galės teikti paraiškas dėl asmeninės nepriklausomybės išmokos?

Norėdami teikti paraišką dėl asmeninės nepriklausomybės išmokos, turite atitikti šias pagrindines sąlygas:

 • Būti vyresnis nei 16 metų ir jaunesnis nei  65 metų amžiaus;
 • Jums netaikomi imigracijos kontrolės suvaržymai (gali būti tam tikrų išimčių);
 • Atitikti gyvenamosios vietos ir gyvenimo JK sąlygas (paprastai tai reiškia, kad esate nuolatinis gyventojas ir buvote Didžiojoje Britanijoje paskutinius du arba tris metus); ir
 • Atitikti neįgalumo sąlygas, būtinas norint gauti vieną arba abu iš dviejų elementų (žr. toliau).

Asmeninės nepriklausomybės išmoka nebus apmokestinama ir nepriklausys nuo pajamų ir jai negalios valstybinio draudimo sąlygos. Jei turite teisę gauti išmoką, ji bus mokama nepriklausomai nuo to, ar dirbate.

Kokias neįgalumo sąlygas reikia atitikti norint gauti asmeninės nepriklausomybės išmoką?

Asmeninės nepriklausomybės išmoka susideda iš dviejų elementų – kasdienio gyvenimo veiklos elemento ir mobilumo elemento. Galite gauti abu, jei turite tam teisę.

Už kiekvieną elementą galima gauti dviejų skirtingų dydžių išmokas – standartinę arba padidintą:

 • Norint gauti standartinę išmoką, jūsų gebėjimas užsiimti kasdiene veikla arba judėti turi būti ribotas dėl fizinės arba protinės negalios;
 • Norint gauti padidintą išmoką, jūsų gebėjimas užsiimti kasdiene veikla arba judėti turi būti smarkiai ribotas dėl fizinės arba protinės negalios.

Norint gauti bet kurį elementą, reikia atitikti „reikalaujamo laikotarpio“ sąlygą, o tai reiškia, kad norint gauti išmoką, ribotas gebėjimas užsiimti kasdiene veikla arba judėti turėjo tęstis bent tris mėnesius iki paraiškos pateikimo dienos ir tikimasi, kad jis tęsis kitus devynis mėnesius.

Kasdienio gyvenimo ir mobilumo veiklos rūšys bus išdėstytos nuostatuose, kuriuos turi atskirai patvirtinti parlamentas. Jos buvo pateiktos nagrinėti parlamentui 2012 m. gruodžio 13 d. ir bus svarstomos 2013 m. vasarį. Bus vertinama dešimt kasdienio gyvenimo veiklos rūšių ir dvi mobilumo veiklos rūšys. Jas galite pamatyti toliau esančioje lentelėje.

Kasdienio gyvenimo veiklos rūšys

 1. Maisto ruošimas
 2. Vitaminų vartojimas
 3. Terapijos atlikimas arba sveikatos būklės stebėjimas
 4. Skalbimas ir prausimasis
 5. Naudojimasis tualetu, nevalingas šlapinimasis / tuštinimasis
 6. Apsirengimas ir nusirengimas
 7. Žodinė komunikacija
 8. Gebėjimas skaityti ir suprasti ženklus, simbolius ir žodžius
 9. Bendravimas su kitais žmonėmis akis į akį
 10. Gebėjimas priimti piniginius sprendimus

Mobilumo veiklos rūšys

 1. Keliavimas ir kelionių planavimas
 2. Judėjimas

Prie kiekvienos veiklos rūšies yra sąrašas teiginių, vadinamų deskriptoriais, apibūdinančių skirtingas su veiklos rūšimi susijusias problemas. Kiekvienas deskriptorius įvertinamas tam tikru kiekiu taškų. Už vieną kiekvienos veikos rūšies deskriptorių gausite taškų, kuriuos sudėjus paaiškės bendras taškų skaičius už kasdienio gyvenimo veiklos rūšis ir bendras taškų skaičius už mobilumo veiklos rūšis.

Norint gauti elementą reikės pasiekti tam tikrą ribą:

 • 8 taškus standartiniam elementui gauti;
 • 12 taškų padidintam elementui gauti.

Asmeninės nepriklausomybės išmokos suma

Toliau esančioje lentelėje pateiktos asmeninės nepriklausomybės išmokų sumos.

Elementas

Standartinis išmokos dydis

Padidintas išmokos dydis

Kasdienio gyvenimo veikla

£53.00

£79.15

Mobilumas

£21.00

£55.25

Šie išmokų dydžiai atitinka vidutinius ir aukščiausius invalidumo pašalpos priežiūros elemento išmokų dydžius ir du invalidumo pašalpos mobilumo elemento įmokų dydžius.

REIKALINGI DOKUMENTAI:

 • Pasas
 • Valstybinio Draudimo numeris (National Insurance number)
 • Banko sąskaitos duomenys
 • Medicininė byla
 

Kontaktai:

Eurofirma Ltd

59 Devons Road, Londonas, E3 3DW
Tel.: 02073770777; 07917451203
Faks.: 02070180360
El. paštas: 
 
© 2005 - 2019 Eurofirma Ltd.Mokesčių susigražinimas UK
Sukurta M2 technologijos. Turinio valdymo sistema: OptimalSite
buhalterines paslaugos uab steigimas