Eurofirma Ltd
LT EN RU RO
 
Apie mus
Mokesčiai
Įmonės
Pašalpos
Vaikų pašalpos (Child benefit)
Mokesčių kreditas (Child and Working Tax Credit)
Pašalpa mažas pajamas gaunantiems asmenims (Income Support)
Būsto ir konsulinio mokesčio pašalpa (Housing and Council Tax Benefit)
Paraiška konsuliniam būstui gauti (Council Housing)
Motinystės pašalpa (Maternity Allowance)
Vienkartinė pašalpa gimus vaikui (Sure Start Maternity Grant)
Asmeninės Nepriklausomybės Išmoka (Personal Independence Payment)
Slaugytojo pašalpa (Carer's Allowance)
Darbo ir paramos pašalpa (ESA)
Pensijų kreditas (Pension Credit)
Valstybinės pensijos (State Pension)
Laidotuvių Išmoka (Funeral Payment)
Našlio (-ės) pašalpa (Bereavement Allowance)
Vienkartinė našlio (-ės) pašalpa (Bereavement Payment)
Našlio (-ės) tėvo pašalpa (Widowed Parent's Allowance)
Universalus Kreditas Nauja!
Valstybinio draudimo numeris
Banko sąskaita
UTR numeris, CSCS kortelė
Bankrotas
Kitos paslaugos
Naujienos
Karjera

Universalus Kreditas Nauja!

Eurofirma Ltd nėra valstybinė įstaiga ar jos atstovė. Mūsų pildomas formas taip pat galite rasti oficialiose valstybinių įstaigų tinklalapiuose nemokamai arba už mažesnę kainą, tačiau jų pildymas dažnam sukelia nepatogumų. Eurofirmos profesionalūs ekspertai konsultuoja šiais klausimais ir padeda pagreitinti procesą.

Universalus kreditas – tai nauja pašalpa, įvedama nuo 2013 m. spalio mėn., pakeisianti dabartines pašalpas ir mokesčių kreditus darbingo amžiaus žmonėms nustačius poreikius.

Pagrindinės nuostatos, numatančios universalaus kredito įvedimą, išdėstytos 2012 m. Gerovės reformos akte, išleistame kovo 8 d., o išsamiau tai paaiškinta 2012 m. birželį išleistuose nuostatų projektuose.

Kada bus įvestas universalus kreditas?

2013 m. spalis – 2014 m. balandis

Per šį laikotarpį pristatomos naujos paraiškos dėl universalaus kredito. Greičiausiai tai bus daroma palaipsniui pagal gyvenamąją vietą.

Įvedus universalų kreditą jūsų gyvenamojoje vietoje nebebus priimamos naujos pašalpos ieškantiems darbo, darbo ir paramos pašalpos, pašalpos mažas pajamas gaunantiems žmonėms ir būsto pašalpos.

Žmonės, kurie gaudavo nedarbingumo pašalpas ir vėl pradėjo dirbti, bus įtraukti į universalaus kredito sistemą.

2014 m. balandis

Nebebus priimamos naujos paraiškos dėl mokesčių kreditų (išskyrus žmones, kurie peržengia pensijos kredito amžius ribą).

2014 m. balandis – 2017 m. spalis

Esami pareiškėjai bus perkeliami į universalaus kredito sistemą.

Kurių pašalpų bus atsisakyta?

Pašalpos, kurios bus panaikintos ir kurias pakeis universalus kreditas:

 • Pašalpa mažas pajamas gaunantiems žmonėms
 • Ieškantiems darbo pašalpa
 • Darbo ir paramos pašalpa
 • Būsto pašalpa
 • Vaiko mokesčių kreditas ir darbo mokesčių kreditas
 • Biudžeto paskola ir krizės paskolos išlyginamieji mokėjimai, kurie bus pakeisti išankstiniais mokėjimais (siunčiamais prieš išmokant universalų kreditą) ir mokami tam tikrais atvejais.

Konsulinio mokesčio pašalpa, krizės pašalpos kitiems poreikiams ir vienkartinės bendruomenės rūpybos pašalpos taip pat bus panaikintos – atsakomybė pakeisti jas kitomis lygiavertėmis pašalpomis bus perduota vietos valdžios institucijoms arba įgaliotosioms valstybinėms institucijoms.

Invalidumo pašalpa darbingo amžiaus žmonėms nutraukiama ir pakeičiama asmeninės nepriklausomybės išmoka – žr. atskirą dokumentą.

Kurios pašalpos išliks?

Visos pirmiau neišvardytos pašalpos išliks. Žmonės galės kreiptis dėl šių pašalpų:

 • Ieškantiems darbo pašalpa. Pajamų reikalavimai bus suderinti su universaliu kreditu.
 • Darbo ir paramos pašalpa įmoku pagrindu. Pajamų reikalavimai bus suderinti su universaliu kreditu.
 • Vaiko pašalpa.
 • Slaugytojo pašalpa.
 • Našlio(-ės) pašalpa, našlio(-ės) išmoka ir našlio(-ės) tėvo pašalpa (atsižvelgiant į atskirus reformos pasiūlymus).
 • Motinystės pašalpa.
 • Invalidumo pašalpa dėl darbe patirtos traumos.
 • Valstybinės motinystės, įvaikinimo, tėvystės išmokos.
 • Valstybinė ligos pašalpa.
 • Vienkartinės motinystės pašalpos, laidotuvių išmokos ir šildymo kompensacijos bus pratęsiamos žmonėms, gaunantiems universalų kreditą, pateikus reikalingą informaciją.

Kas galės kreiptis dėl universalaus kredito?

Universalus kreditas pakeis pašalpas ir mokesčių kreditus darbingo amžiaus žmonėms, skiriamus nustačius poreikius, ir tiems, kurie nėra pasiekę pensijos kredito amžiaus ribos. Jis bus mokamas dirbantiems ir nedirbantiems žmonėms. Akte išsamiau aprašomos šios sąlygos:

 • Paraiškas gali teikti vienišas asmuo arba pora dviese.
 • Turite būti bent 18 m. (nuostatuose gali būti nurodytas kitas minimalus amžius išskirtiniais atvejais).
 • Jūsų amžius negali viršyti pensijos kredito amžiaus ribos (2013 m. spalio mėn. jis bus 61 metai ir 10 mėnesių; 2018 m. ši riba bus pakelta iki 65 metų). Kai vienas iš poros narių pasiekia pensijos kredito amžiaus ribą, o kitas yra darbingo amžiaus, jie turi ir toliau turi kreiptis dėl universalaus kredito, kol abu pasieks pensijos kredito amžiaus ribą.
 • Kapitalo taisyklės pašalpą mažas pajamas gaunantiems žmonėms išlieka tos pačios, įskaitant apatinę ir viršutinę kapitalo ribas ir taikant tarifines pajamas kapitalui, kuris patenka į šias ribas. Tai negalioja žmonėms, kurių santaupos siekia daugiau kaip 16 000 svarų.
 • Į kai kurias pajamas nebus atsižvelgiama, pvz., invalidumo pašalpą (ir jos pakaitalą – asmeninės nepriklausomybės išmoką), o kitos pajamos, pvz., darbo ir asmeninės pensijos, bus visiškai įskaičiuotos. Grynosios pajamos, esančios virš pajamų, į kurias neatsižvelgiama, ribos (žr. toliau) bus išskaičiuotos iš universalaus kredito išmokų sumos, atimant siūlomus 65 procentus, t. y. 65 pensus nuo kiekvieno svaro, laikomo papildomomis pajamomis. Pareiškėjams liks 35 pensai nuo kiekvieno uždirbto svaro, kuris yra virš pajamų, į kurias neatsižvelgiama, ribos.
 • Bus nustatyta nauja minimalių pajamų riba laisvai samdomiems (self-employed) pareiškėjams (žr. toliau).

Kokio dydžio bus universalus kreditas?

Universalų kreditą sudarys:

 • Asmeninės sumos vienišam pareiškėjui arba porai;
 • Papildomos pinigų sumos skiriamos šiais atvejais:
  • vaikams (arba tiems, kurie laikomi jaunais žmonėmis) ir papildomos išmokos invalidams ir vaikams turintiems sunkią negalią;
  • esant nuomai arba hipotekai (paramą hipotekos palūkanoms susimokėti galės gauti tik žmonės nedirbantys jokio apmokamo darbo; be to, gali tekti laukti ir gali būti ribojimas laikas);
  • esant ribotoms galimybėms dirbti;
  • esant ribotoms galimybėms užsiimti su darbu susijusia veikla;
  • kai prisiimama pastovi ir visapusė atsakomybė už asmenį, turintį sunkią negalią.

Didžiausia išmokos suma negalės viršyti pašalpų viršutinės ribos, nustatytos remiantis vidutinėmis grynosiomis pajamomis. Vyriausybė numatė, kad 2013 m. balandį ji sieks 500 svarų per savaitę poroms ir vienišiems tėvams. Viršutinė riba bus taikoma kitoms pašalpoms, pvz., vaiko pašalpai, tačiau bus įvesta mažinant universalaus kredito sumą.

Viršutinės ribos išimtys taikomos:

 • kai kas nors namų ūkyje gauna invalidumo pašalpą (arba asmeninės nepriklausomybės išmoką) arba pašalpas dėl darbe patirtos traumos;
 • kai gebėjimas užsiimti su darbu susijusia veikla yra ribotas;
 • karo našlėms;
 • dirbančioms šeimoms (uždirbančioms bent 430 svarų per mėnesį) arba
 • bedarbiams, išdirbusiems bent 12 mėnesių (viršutinė riba netaikoma 9 mėnesius).

Universalaus kredito išmoka užtikrins panašų paramos lygį, kuris yra dabartinėje sistemoje, išskyrus tai, kad siūloma išmokos sumą didžiausią negalią turintiems vaikams sumažinti perpus, o išmokas daugeliui neįgalių suaugusiųjų sumažinti, nes bus nutrauktos invalidumo priemokos.

Kokios pajamomis nebus įskaičiuotos?

Įvedant universalų kreditą siekiama, kad prieš sumažinant išmokas daugeliui žmonių būtų leidžiama gauti daugiau pajamų nei galiojant ankstesnei pašalpų sistemai.

Pajamų neįskaičiavimas bus taikomas keliais lygiais kiekvienai iš šių grupių:

 • Vienišiems žmonėms ir poroms be vaikų;
 • Vienišiems tėvams su vienu vaiku;
 • Poroms su vienu arba daugiau vaikų;
 • Neįgaliems vienišiems žmonėms arba poroms.

Tam tikros vieno namų ūkio pajamos, priklausomai nuo jų dydžio, nebus įskaičiuotos tik vieną kartą.

Kiekvienai grupei siūloma taikyti pajamų neįskaičiavimą keliais lygiais priklausomai nuo to, ar jie gauna paramą būsto išlaidoms. Didesnis neįskaičiuojamų pajamų dydis bus taikomas namų ūkiams, kurie neturi jokių būsto išlaidų. Neįskaičiuojamų pajamų dydis bus nustatomas atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus dėl išlaidų.

Jei gaunate pajamas kaip laisvai samdomas darbuotojas (self-employed)

Jei esate laisvai samdomas darbuotojas ir jūsų pajamos mažos, gali būti numanomas tam tikras jūsų pajamų lygis. Tai negalios pirmus dvylika mėnesių įkūrus naują įmonę. Tikėtina, kad laisvai samdomi asmenys turės pranešti apie savo pelną kiekvieną mėnesį.

Kas nutiks esamiems pareiškėjams?

Siekiama, kad esami pareiškėjai nenukentėtų nuo pokyčių. Pereinamuoju laikotarpiu jie bus apsaugoti mokant papildomas išmokas.

 

Kontaktai:

Eurofirma Ltd

59 Devons Road, Londonas, E3 3DW
Tel.: 02073770777; 07917451203
Faks.: 02070180360
El. paštas: 
 
© 2005 - 2019 Eurofirma Ltd.Mokesčių susigražinimas UK
Sukurta M2 technologijos. Turinio valdymo sistema: OptimalSite
buhalterines paslaugos uab steigimas